Privacy policy

Privacyverklaring

Via onze winkel en webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Kabinet B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Het Kabinet B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Verwerking van uw gegevens

Het Kabinet B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval van een aankoop, aanmelding op de Kabinet nieuwsbrief, contactaanvraag of anderszins bij contact met Het Kabinet. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten, IP-adres.

Het Kabinet registreert en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het verzorgen van offertes;
als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om de bestelling af te handelen en te factureren
om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen
om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen
om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Het Kabinet;
om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen (indien toestemming);
om de website van Het Kabinet en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan logistieke dienstverleners en IT-dienstverleners, De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels bewerkersovereenkomsten tussen Het Kabinet en de partners.

Cookies

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het Kabinet B.V. maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder laten wij de IP-adressen anonimiseren.

beveiliging van uw gegevens

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld., tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).