Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Het Kabinet hecht veel waarde aan haar klanten en aan hun privacy en daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin. In deze Privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Het Kabinet.

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

We geven antwoord op de volgende vragen:

 1. Van wie verwerkt Het Kabinet persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 3. Waarom verwerkt Het Kabinet persoonsgegevens?
 4. Verwerkt Het Kabinet ook bijzondere persoonsgegevens?
 5. Hoe gaat Het Kabinet met mijn persoonsgegevens om?
 6. Welke regels gelden voor Het Kabinet bij de verwerking van persoonsgegevens?
 7. Welke persoonsgegevens verwerkt Het Kabinet van mij?
 8. Kan ik zien welke persoonsgegevens Het Kabinet van mij verwerkt?
 9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
 10. Wat geldt er voor mij als sollicitant?
 11. Kan Het Kabinet dit document wijzigen?

1. Van wie verwerkt Het Kabinet persoonsgegevens?

Het Kabinet verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, medewerkers, leveranciers, externe relaties en sollicitanten.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het Kabinet B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit zijn onze contactgegevens:Het KabinetRumpsterweg 1-53981 AK Bunnik
Telefoonnummer: 030-6567068Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel nummer 30113738BTW/VAT nummer: 802454811B01

3. Waarom verwerkt Het Kabinet persoonsgegevens?

Het Kabinet verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Het Kabinet. Dat is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorgen en afhalen
 • Retouren
 • Reparatie
 • Garantie
 • Contact met onze Service afdeling

En soms heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

 • Abonneren op de nieuwsbrief
 • Meedoen aan een winactie
 • Telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
 • Het Kabinet Zakelijk

Wij vinden het belangrijk dat we u persoonlijke service verlenen. Dat is in uw en ons belang. Daarvoor gebruiken we uw gegevens voor bijvoorbeeld:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van de website
 • Contact met onze Service afdeling
 • Persoonlijk advies (gepersonaliseerde reclame-uitingen)
 • Social media
 • Fraudepreventie, voorkomen of afhandelen winkeldiefstal
 • Camerabeveiliging voor bescherming van uw en onze eigendommen

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Een gerechtelijk bevel of vonnis
 • Een vermoeden van fraude of bij winkeldiefstal
 • Administratiegegevens voor de Belastingdienst

4. Verwerkt Het Kabinet ook bijzondere persoonsgegevens?

Voor het bewaken van uw en onze eigendommen en veiligheid gebruiken we videocamera’s in de winkel.

5. Hoe gaat Het Kabinet met mijn persoonsgegevens om?

Het Kabinet respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

 1. We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de levering van producten en diensten aan u;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens;
 5. We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Binnen Het Kabinet kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Denk aan bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners, communicatiebureau’s en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht.

Onze website bevat links naar websites van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube. Deze Privacy en cookie Verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden u aan het privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt, ook te raadplegen.

Wanneer uw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt Het Kabinet uw persoonsgegevens. Of we gebruiken uw gegevens anoniem. Dan weten we niet meer dat de gegevens van u zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 • Camerabeelden verwijderen we na 4 weken. Tenzij we een incident vastleggen. Dan bewaren we de beelden tot dit is afgehandeld.
 • Inactieve accounts op Mijn Het Kabinet verwijderen we na 7 jaar.
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Deze bewaartermijn is verplicht door de Belastingdienst.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Wij sluiten in die gevallen speciale contracten om uw privacy te waarborgen.

6. Welke regels gelden voor Het Kabinet bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het Kabinet onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

7. Welke persoonsgegevens verwerkt Het Kabinet van mij?

Het Kabinet verwerkt hoofdzakelijk basale persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw bestelling op een goede manier te kunnen verwerken.

Afhankelijk van de wijze van bestellen of het contact dat u met ons heeft, vragen we u om persoonlijke voorkeuren aan te geven die ons helpen de dienst persoonlijker te maken. Deze voorkeuren zijn meestal optioneel, maar soms ook noodzakelijk omdat ze juist de reden zijn geweest waarom u van die dienst gebruik maakt.

 1. Online aankoop
 2. Mijn Account
 3. Klantenservice
 4. Winactie
 5. Verbetering dienstverlening
1. Online aankoop

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw online bestellingen en retourzendingen te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw betalingen te verwerken en klachten en garantiezaken voor producten te behandelen.

We willen u verschillende betaalmethoden aanbieden. Daarbij maken we gebruik van verschillende partners.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bestelgegevens

Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden doorgestuurd aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders voor de afhandeling van uw betaling.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

2. Mijn Account

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw persoonlijke account te creëren en beheren.

We voorzien u van uw bestelgeschiedenis en details over uw bestellingen en stellen u in staat om uw gegevens aan te passen (zoals naam en adressen).

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor Mijn Account.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • contactgegevens zoals naam, adres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • verlanglijst van producten
 • nieuwsbrief abonnementen
 • bestelgeschiedenis (afhankelijk van aankopen)
 • retouren (afhankelijk van aankopen)

Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens worden niet gedeeld met derden

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u klant bent.

3. Klantenservice

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om technische ondersteuningszaken te behandelen via e-mail, onze chatfunctie, telefoon en social media.

We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • bestelgegevens
 • accountgegevens
 • alle correspondentie op dit gebied

Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens worden niet gedeeld met derden

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u klant bent.

4. Winactie

We verwerken uw gegevens wanneer u deelneemt aan een winactie. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaar van de winactie.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • geboortedatum
 • informatie die verstrekt is t.b.v. de wedstrijd

Met wie delen we uw gegevens?

Gegevens die doorgestuurd worden aan verzendingsbedrijven, worden gebruikt voor de levering van de prijzen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens tot 45 dagen na het einde van de wedstrijd.

5. Verbetering dienstverlening

We verwerken uw gegevens om onze diensten, producten en dienstverlening te evalueren en te verbeteren voor al onze klanten. De analyse van gegevens wordt gebruikt voor:

 • het gebruikersvriendelijker maken van de website
 • stroomlijnen van inkoop en het plannen van leveringen
 • verbeteren van het productaanbod

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken de volgende soorten persoonsgegevens als u ervoor heeft gekozen dit met ons te delen:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw vragen en opmerkingen
 • Klachten
 • Antwoorden klanttevredenheidsonderzoek

We verwerken ook de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot cookies:

 • Klikgedrag (zie de Cookie Verklaring voor meer informatie)

Met wie delen we uw gegevens?

We maken gebruik van communicatiebedrijven om het online gedrag van onze websitebezoekers in het algemeen te analyseren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u klant bent.

8. Kan ik zien welke persoonsgegevens Het Kabinet van mij verwerkt?

Wilt u inzicht in alle persoonsgegevens die Het Kabinet van u verwerkt, dan kunt u dit aanvragen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen (verbeteren) en/of te blokkeren. Uw verzoek kunt u per e-mail indienen.

Het Kabinet is verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kunt u een verzoek tot verwijdering indienen. Indien u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen. We zullen uw gegevens dan verwijderen, behalve in de volgende gevallen:

 • u heeft een lopende zaak met onze klanten service.
 • u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Het Kabinet, ongeacht de betalingswijze
 • wettelijke bewaartermijn is nog niet verstreken

Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een bestelling, dan kunt u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat ontvangen. Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die u ons heeft verstrekt.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming door ons geblokkeerd. Stuur hiervoor een e-mail.

Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is afmelding mogelijk via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.

Indien u bezwaar maakt tegen direct marketing, dan kunt u de instructies in de ontvangen marketingmail volgen om u uit te schrijven. We zullen u dan direct uitschrijven.

Alle bovengenoemde verzoeken kunt u sturen naar [email protected]. Uw verzoek wordt binnen een maand beantwoord.

9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Het Kabinet, dan kunt u:

 • bellen met Het Kabinet Customer Service op 030-6567068
 • een e-mail sturen naar [email protected]

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens, dan u kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. U ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u:

 1. een procedure starten bij de rechtbank.
 2. een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

10. Wat geldt er voor mij als sollicitant?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze sollicitanten. We gaan dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij van u als sollicitant ontvangen. De persoonlijke gegevens die u aan ons versterkt, gebruiken wij alleen om uw sollicitatie af te handelen of om u vacatures toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Stuur ons alleen informatie die relevant is voor uw sollicitatie.

We bewaren uw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die bij de sollicitatie zijn betrokken. Vier weken na afloop van de sollicitatie worden uw gegevens verwijderd. Als we uw gegevens langer bewaren, vragen we uw toestemming. In dat geval blijven uw gegevens een jaar bewaard en worden daarna vernietigd.

Inzage & bezwaar

U heeft natuurlijk recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en vragen om verwijdering van uw gegevens uit ons bestand. U kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] U ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie. Ook privacy gerelateerde vragen en klachten kunt u mailen aan dit adres. Vergeet bij het bezwaar maken niet om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat het uw gegevens zijn die we dan wissen of corrigeren. Vergeet ook niet uw BSN en foto onleesbaar te maken. Hoe u dat doet leest u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs.

11. Kan Het Kabinet dit document wijzigen?

Ja, deze Privacy en Cookie verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de Privacy en Cookie verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy en Cookie verklaring kunt u steeds terugvinden op de website.